Center for Security Research Истражувања,Публикации ЦБИ беше дел од истражувачки проект за справување со сајбер насилство

ЦБИ беше дел од истражувачки проект за справување со сајбер насилство


Раководителот на Секторот за полициски истражувања во Центарот за безбедносни истражувања м-р Оливер Ристески, беше еден од истражувачите во овој проект, и даде свој осврт на справувањето со сајбер насилството во Македонија. Истражувањето кое се однесува на сајбер насилството, беше спроведено во рамки на проект поддржан од WEASA (Warsaw Euro Atlantic Summer Academy).

Целото истражување можете да го пронајдете на следниот линк:

https://www.weasa.org/wp-content/uploads/2021/02/Research-on-cyber-stalking-in-North-Macedonia-and-Serbia.pdf

Related Post

Без ефикасен надзор – до повторување на историјатаБез ефикасен надзор – до повторување на историјата

Филип Павловски

Сите добро знаеме дека безбедносниот сектор е еден од најчувствителните и најкритичните области на делување во рамките на една држава. При извршувањето на своите работни задачи, безбедносните служби честопати користат најразлични методи и средства со што може да се доведе до злоупотреба на власта и кршење на човековите права и основни слободи. Затоа, надзорот врз работата на овие служби претставува еден од најголемите предизвици на сите демократии, а особено за оние помали држави кои своите долгорочни цели ги насочуваат кон исполнување на европските стандарди и политики. Имено, секоја држава има тенденција кон заштита на своите граѓани од најразлични закани и обезбедување нивна сигурност и нормален начин на живот со тоа што ќе пронајде решение за сè побројните и поразновидни закани за безбедноста, а истовремено да обезбеди и соодветен надзор над безбедносно-разнузнавачките служби. Иако, нашата земја успеа да избегне некои поголеми војни како тие што се случија во останатите републики од регионот и успеа да дојде до независност по мирен пат, сепак, предизвиците на безбедносен план се огромни.

(more…)