Center for Security Research Истражувања ПОИМ, ВИДОВИ, ТИПОВИ И ФАКТОРИ КОИ ПРИДОНЕСУВААТ ЗА ПОЈАВАТА НА КОРУПЦИЈАТА

ПОИМ, ВИДОВИ, ТИПОВИ И ФАКТОРИ КОИ ПРИДОНЕСУВААТ ЗА ПОЈАВАТА НА КОРУПЦИЈАТА

Related Post

Без ефикасен надзор – до повторување на историјатаБез ефикасен надзор – до повторување на историјата

Филип Павловски

Сите добро знаеме дека безбедносниот сектор е еден од најчувствителните и најкритичните области на делување во рамките на една држава. При извршувањето на своите работни задачи, безбедносните служби честопати користат најразлични методи и средства со што може да се доведе до злоупотреба на власта и кршење на човековите права и основни слободи. Затоа, надзорот врз работата на овие служби претставува еден од најголемите предизвици на сите демократии, а особено за оние помали држави кои своите долгорочни цели ги насочуваат кон исполнување на европските стандарди и политики. Имено, секоја држава има тенденција кон заштита на своите граѓани од најразлични закани и обезбедување нивна сигурност и нормален начин на живот со тоа што ќе пронајде решение за сè побројните и поразновидни закани за безбедноста, а истовремено да обезбеди и соодветен надзор над безбедносно-разнузнавачките служби. Иако, нашата земја успеа да избегне некои поголеми војни како тие што се случија во останатите републики од регионот и успеа да дојде до независност по мирен пат, сепак, предизвиците на безбедносен план се огромни.

(more…)