Center for Security Research Истражувања ПОИМ, ВИДОВИ, ТИПОВИ И ФАКТОРИ КОИ ПРИДОНЕСУВААТ ЗА ПОЈАВАТА НА КОРУПЦИЈАТА

ПОИМ, ВИДОВИ, ТИПОВИ И ФАКТОРИ КОИ ПРИДОНЕСУВААТ ЗА ПОЈАВАТА НА КОРУПЦИЈАТА

Related Post

ЦБИ беше дел од истражувачки проект за справување со сајбер насилствоЦБИ беше дел од истражувачки проект за справување со сајбер насилство

Раководителот на Секторот за полициски истражувања во Центарот за безбедносни истражувања м-р Оливер Ристески, беше еден од истражувачите во овој проект, и даде свој осврт на справувањето со сајбер насилството во Македонија. Истражувањето кое се однесува на сајбер насилството, беше спроведено во рамки на проект поддржан од WEASA (Warsaw Euro Atlantic Summer Academy).

Целото истражување можете да го пронајдете на следниот линк:

https://www.weasa.org/wp-content/uploads/2021/02/Research-on-cyber-stalking-in-North-Macedonia-and-Serbia.pdf