ПОИМ, ВИДОВИ, ТИПОВИ И ФАКТОРИ КОИ ПРИДОНЕСУВААТ ЗА ПОЈАВАТА НА КОРУПЦИЈАТА

Без ефикасен надзор – до повторување на историјатаБез ефикасен надзор – до повторување на историјатаFacebookTweetEmailPrint Сите добро знаеме дека безбедносниот сектор е еден од најчувствителните и најкритичните области на делување во рамките на една држава. При извршувањето на своите работни задачи, безбедносните служби честопати

ЦБИ беше дел од истражувачки проект за справување со сајбер насилствоЦБИ беше дел од истражувачки проект за справување со сајбер насилствоFacebookTweetEmailPrint Раководителот на Секторот за полициски истражувања во Центарот за безбедносни истражувања м-р Оливер Ристески, беше еден од истражувачите во овој проект, и даде свој осврт на справувањето со сајбер