Економското разузнавање, најголем предизвик на големите сили